මල නොබැඳෙන වානේ ලෝහ තිරය

මාස 3 කට පෙර
695
බෙදාගන්න
ලෝහ සීඩොපර් ස්පිටින් වර්ග මාලාවේ සම්බන්ධිත ලෝහ මුදු වලින් සාදා ඇති අතර, මිනිසුන්ට අධික එල්ලීම පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා දීම, ඉතා වයනයකි. ලෝහ තිර නිවාසවල සැරසිලි, සාප්පු සංකීර්ණ, ගුවන්තොටුපල්, ගුවන්තොටුපල, මහල් නිවාස සහ වෙනත් ස්ථාන සඳහා සුදුසු වේ. එවිට එම ස්ථානය ස්මාර්ට් එකක් වැඩි කළ හැකිය.
අදහස්
අදහස් ලැබී නැත
අදහස්
සැපයුම්කරුවන්
Foshan Jiannuo Hardware Products Co., Ltd.
විගණනය කරන ලද සැපයුම්කරු
2YRS
No.3, Hua Fu Xing Industrial District , XiaoTang SanHuan West Road, ShiShan Town, NanHai District, FoShan City,