Мэргэжлийн Камбожийн температурын хэмжилт нь нүүрний таних машинын хайрцаг үйлдвэрлэгчид

6 сарын өмнө
1226
Хуваах
Мэргэжлийн Камбожийн температурыг хэмжих нүүрний нүүрний машин үйлдвэрлэгчид.
, хүчтэй техникийн хүчээр, зөвхөн чанарын баталгаатай үйлдвэрлэлтэй.
Смхиман
Хүлээн авсан сэтгэгдэл байхгүй байна
Смхиман
Ороно эгч
Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd
Аср шим хэмжээчийн нэмэлт
2YRS
Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
Ороно эгч
Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd
Аср шим хэмжээчийн нэмэлт
2YRS
Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen