ອຸນຫະພູມອຸນຫະພູມມືອາຊີບຂອງກໍາປູເຈຍ

6 ເດືອນຜ່ານມາ
1255
ສ່ວນ
ອຸນຫະພູມອຸນຫະພູມມືອາຊີບຂອງກໍາປູເຈຍ.
, ມີກໍາລັງດ້ານເຕັກນິກທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ສະເພາະຜະລິດສະເພາະການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
ຄໍາເຫັນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນທີ່ໄດ້ຮັບ
ຄໍາເຫັນ
ຜູ້ຊາຢສະເຫນີ
Shenzhen TigerWong Technology Co., Ltd
ຜູ້ສະຫນອງທີ່ກວດສອບ
2YRS
Room 601-605, Building 6, 1980 Science and Technology Industrial Park, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen